Nowy Projekt “Playing 4 Soft Skills”

W 2020 roku Salus publica rozpoczęła realizację projektu Erasmus + (Partnerstwo strategiczne w zakresie edukacji zawodowej) o nazwie “Playing 4 Soft Skills” („Gra w umiejętności miękkie”). Konsorcjum projektu składa się z 7 partnerów z 5 krajów: Niemiec, Włoch, Łotwy, Polski i Hiszpanii, a kieruje nim Berlink, niemiecka organizacja będąca częścią firmy ETN. Nie spotkaliśmy się jeszcze osobiście, ale już zostaliśmy przyjaciółmi online!

Projekt skierowany jest do obecnych uczniów VET (tj. młodzież w wieku od 14 do 19 lat ze szkół uczących umiejętności zawodowych (a nie ogólnokształcących), oraz nauczycieli pracujących w ramach programów VET w całej Unii Europejskiej.

Cele projektu Playing 4 Soft Skills obejmują:

• Wzmocnienie umiejętności miękkich uczniów poprzez aktywne angażowanie ich w nieformalne (lub nawet zabawne) zajęcia edukacyjne oraz dostarczanie im przydatnych narzędzi (takich jak atrakcyjne aplikacje cyfrowe) i wiedzy.

• Zapewnienie nauczycielom pomocnych narzędzi i szkoleń metodycznych, mających na celu poprawę skuteczności nabywania przez uczniów umiejętności miękkich.

Ponieważ celem projektu jest „wypełnienie luki” między oczekiwaniami nauczycieli lub menedżerów a poglądami uczniów na temat miękkich umiejętności, tak ważnych w życiu społecznym i pracy zawodowej, chcieliśmy przyjrzeć się obu stronom problemu. Dlatego przeprowadziliśmy ankiety zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli lub menedżerów z 6 krajów (Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Polska i Hiszpania). W sumie zebraliśmy odpowiedzi od 745 uczniów i 382 nauczycieli / menedżerów, przy czym największe próby pochodzą z Włoch, Łotwy i Polski.

Respondenci zostali poproszeni o ocenę trzech stwierdzeń dotyczących każdej z 14 umiejętności miękkich. Na przykład, stwierdzenia dotyczące umiejętności, którą nazwaliśmy „Radzenie sobie ze stresem”, brzmiały: „Potrafię dostrzec i rozpoznać stres u innych ludzi”, „Wiem dokładnie, co powoduje u mnie stres w życiu codziennym, zdaję sobie sprawę, jak sobie z tym radzić” oraz „Kiedy sprawy się komplikują, nie mogę po prostu zachować spokoju i skupienia”. Następnie poprosiliśmy respondentów o utworzenie rankingu pięciu umiejętności, które uważają za najważniejsze. Do wyboru były następujące umiejętności: komunikacja, koordynacja, kreatywność, myślenie krytyczne, świadomość kulturowa, radzenie sobie ze stresem, niezawodność, chęć uczenia się, empatia, elastyczność, motywacja, szacunek dla różnorodności, samoświadomość i praca zespołowa.

Zaproponowano pięć następujących umiejętności miękkich, które należy dalej rozwijać w ramach innych działań w ramach projektu:

• Motywacja • Radzenie sobie ze stresem • Praca zespołowa • Chęć uczenia się • Myślenie krytyczne

Trzy z tych umiejętności (“Motywacja”, “Radzenie sobie ze stresem” i “Chęć uczenia się”) dotyczą psychologicznych strategii radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami edukacyjnymi spowodowanymi przez pandemię. Oczywiście ich znaczenie jest uniwersalne, istotne zwłaszcza dla nastolatków i nie zniknie, gdy sytuacja globalna wróci do normy. Uczniowie wyrazili mocne przekonanie, że muszą najpierw wygrać ze stresem, muszą się zmotywować i zbudować chęć do nauki.

W opinii badanych nauczycieli / menedżerów, umiejętność “Praca zespołowa” została uznana za niezbędną w nowoczesnym, opartym na współpracy, środowisku pracy, w którym kładzie się nacisk na kompatybilność z innymi ludźmi. Umiejętność “Myślenia krytycznego” koncentruje się na zdolności uczniów do analizowania sytuacji, proponowania twórczych rozwiązań napotkanych problemów i podejmowania przemyślanych decyzji.

W kwestionariuszu uczniowie mogli również wybierać spośród kilku kategorii gier: gry komputerowe (np. World of Warcraft), gry i aplikacje na telefon komórkowy (np. Candy Crush Saga), gry karciane (np. Poker), RPG (np. Dungeons & Dragons), gry planszowe (np. Monopoly) i gry terenowe (np. Scavenger Hunt). Licząc ich odpowiedzi, mogliśmy ocenić preferencje uczniów dotyczące gier.

Projekt przechodzi teraz do drugiego etapu i będziemy informować wszystkich o naszych działaniach i wynikach.

Strona www projektu: https://playing4softskills.eu/#

Newsletter projektu: https://magazine.playing4softskills.eu/

Reklama

Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna aplikacja wspomagająca rehabilitację afatyków – AFAST!

Konsorcjum w składzie Fundacja Salus Publica, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
w ramach projektu „Afast! Powiedz to” stworzyło bezpłatną aplikację komputerową AFAST wspomagającą rehabilitację osób z afazją. Zapraszamy
do obejrzenia materiału filmowego, dzięki któremu można dowiedzieć się czym jest afazja i w jaki sposób nasz projekt przyczynia się do rehabilitacji chorych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się
na stronie www.projekt.afast.pl, a aplikację znaleźć można
pod adresem www.afast.pl

Tutaj zapraszamy do obejrzenia filmiku Afast Powiedz to! – aplikacja wspierająca rehabilitację osób z afazją

Projekt „Afast! Powiedz to” u progu zakończenia fazy badawczej

Zbliżamy się do zakończenia fazy badawczej projektu „Afast! Powiedz to” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INNOWACJE SPOŁECZNE, w którym Fundacja Salus Publica pełni rolę Lidera. Celem projektu jest stworzenie polisensorycznej, bezpłatnej aplikacji wspomagającej rehabilitację osób z afazją. O dalszym przebiegu projektu będziemy informować na bieżąco, a już teraz zapraszamy na stronę projektu www.afast.pl.