Reinwencja

REINWENCJA jest oddziałem Fundacji Salus Publica, którego zadaniem jest realizowanie jednego ze statutowych celów fundacji, jakim jest promowanie samorządności lokalnej, przedsiębiorczości i idei społeczeństwa obywatelskiego.

REINWENCJA
– prowadzi oraz wspiera programy badawcze i informacyjne;
– prowadzi działalność szkoleniową dla szerokich kręgów odbiorców w zakresie wzmacniania samorządności lokalnej, rozwijania przedsiębiorczości oraz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego;
– oferuje usługi doradcze w zakresie ewaluacji wyników projektów krajowych i zagranicznych.

Eksperci REINWENCJI oferują szereg warsztatów i szkoleń, na następujące tematy:
• diagnoza innowacyjnego potencjału firm i innych organizacji (np. instytucji samorządowych, lokalnych oddziałów agencji rządowych, NGOs);
• personalizowany trening kreatywności i metod zarządzania innowacjami stymulujące rozwój przedsiębiorczości;
• doradztwo strategiczne w obszarze innowacji modeli biznesowych dla przedsiębiorstw wszystkich rozmiarów starających się zwiększyć swój potencjał konkurencyjny na rynku;
• budowanie kapitału społecznego wzmacniającego społeczeństwo obywatelskie, na poziomie zespołów pracowniczych, oddziałów instytucji i organizacji, firm itp.;
• metodologia badań: analizy ilościowe, metody wizualizacji graficznej wyników, projektowanie badań populacyjnych w naukach przyrodniczych i badaniach rynku;
• rozwój osobisty: sztuka profesjonalnej prezentacji w świecie akademickim i biznesowym.

Warsztaty i szkolenia oferowane są w Krakowie i Nowym Sączu (dla uczestników indywidualnych) oraz w lokalizacjach wybranych przez klientów. Zajęcia oferowane są w modułach 3-, 6-, 8-godzinnych oraz, na indywidualne zamówienia, 1-, 2- i 3-dniowych. Koszt uczestnictwa w zajęciach ogłaszany jest razem z zawiadomieniem o otwarciu naboru na konkretne szkolenie. Koszt warsztatów i szkoleń prowadzonych w siedzibie klienta instytucjonalnego ustalany jest indywidualnie.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Rzeźnik
e-mail: saluspublicapolska@gmail.com